Disclaimer
© Copyright 2008 - 2012 Traffic Service 's-Hertogenbosch. Hoewel deze site met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan Traffic Service 's-Hertogenbosch geen garantie geven dat de op deze site gepubliceerde informatie of de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. Traffic Service 's-Hertogenbosch is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit
uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.


Nationaal en internationaal personenvervoer
Dukaatstraat 29
5237 NA ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73-2602222
Fax: +31 (0)73-6450603
Mobiel: +31 (0)6-53783158
E-Mail: info@trafficservice.nl

• Privé chauffeurs
• Auto met chauffeur
• Service met een hoofdletter ‘S’
Verzorgt uw gasten van A tot Z
• Exclusieve Traveller 8 passagiers
• Mercedes Viano 6 passagiers
• Mercedes S Klasse
• Veiligheid staat voorop

Nieuws:
Traffic Service neemt nieuwe Mercedes S Klasse in gebruik.